Sale!

Muktazilah Dan Persoalan Kebebasan Insan المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية

Oleh: Muhammad Imarah

Buku ini merupakan tesis yang dihasilkan Dr Muhammad Imarah, menjadi panduan berharga kepada umat dalam meluruskan akal dan wahyu dengan berpandukan falsafah hurriyyah dan ikhtiyar sebagaimana yang diperjuangkan oleh aliran rasionalisme Muktazilah atau dikenali sebagai Ahl al-‘Adl wa al-Tawhid.

RM48.00

174 in stock (can be backordered)

E-book version
Categories: ,
Softcover: 352
Publisher: Islamic Renaissance Front (May, 2019)
Language: Malay
ISBN: 978-967-16819-8-5
Product Dimensions: 6 x 9 x 1

Bermulanya dengan keaktifan politik yang hebat, kemudian tercetus di dalamnya perdebatan seputar isu tersebut sehingga termanifestasilah aliran yang dicetuskan oleh Wasil bin ‘Ata’ (80-131 H/699-749 M). Maka, Muktazilah tampil sebagai Kaum Rasionalis yang mencerahkan polemik teologi yang gentir dalam sejarah pemikiran keagamaan tradisi Islam. Demikian sehingga larut dalam perbahasan wacana kemodenan yang menuntut kepadanya kekuatan akliah dan logika bagi memecahkan permasalahan penindasan, kezaliman dan ketidakadilan dalam kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana diungkapkan dalam karya ini, bahawa individu Muslim itu harus mengkritik terhadap kekuasaan yang zalim, bahkan wajib ke atas mereka bangkit menentang penindasan dan ketidakadilan dengan menggantikan kekuasaan yang adil dan saksama. Maka semuanya itu menuntut kepada kejelasan pemikiran rasional yang bertaut pada hurriyyah (kebebasan) dan ikhtiyar (pilihan berkehendak)

Sehubungan itu, Kaum Rasionalis dalam abad pertengahan ini sangat penting bagi melahirkan pemikiran yang dinamik dan humanis, bahkan mustahak dalam mendepani cabaran semasa dunia keagamaan global. Terutamanya wacana tentang perundangan syari’ah, politik moden, kebebasan, keadilan, serta dosa dan pahala, yang menyangkut dengan tema kemanusiaan. Demikian aliran rasionalis ini telah menjadi wacana pemikiran yang terpenting yang bersumberkan, di dalamnya rukun tauhid daripada lima rukun (usul al-khamsah) yakni, al-‘Adl(keadilan), al-Tawhid (tauhid), al-Wa‘d wa’l-Wa‘id (janji dan ancaman), al-Manzilah Bayna al-Manzilatayn (duduknya di antara dua tempat) dan al-Amr bi al-Ma‘ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar (menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran).

Demikianlah maka buku ini merupakan tesis yang dihasilkan Dr Muhammad Imarah, menjadi panduan berharga kepada umat dalam meluruskan akal dan wahyu dengan berpandukan falsafah hurriyyah dan ikhtiyar sebagaimana yang diperjuangkan oleh aliran rasionalisme Muktazilah atau dikenali sebagai Ahl al-‘Adl wa al-Tawhid.

Additional information

Weight 0.800 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Muktazilah Dan Persoalan Kebebasan Insan المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية”

Your email address will not be published.

You may also like…

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0